ARGENTO – Idealny w średnio intensywnej uprawie

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2013

Hodowla: Danko

Typ odmiany: paszowa

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]: 74

Odporność na wyleganie: 6,1

MTN [g]: 45,4

Właściwości plonotwórcze

Plon ziarna a1 [% wzorca]: 103

Plon ziarna a2 [% wzorca]: 103

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy
Plamistość siatkowa
Rynchosporioza
Rdza jęczmienia
Czarna plamistość

Charakterystyka odmiany

Odmiana typu pastewnego, o bardzo wysokim potencjale plonowania, potwierdzonym doskonałymi wynikami COBORU (2014) za lata 2011-2013: 102% wzorca na poziomie a1 (66,30 dt/ha) i 101% wzorca na poziomie a2 (75,14 dt/ha), według Listy Opisowej Odmian Roślin Rolniczych 2014

Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością, szczególnie w technologii średnio intensywnej. Wczesność oraz dobra odporność na zakwaszenie gleby sprawia, że jęczmień ten może być uprawiany na glebach słabszych

ARGENTO to odmiana o średniowczesnym terminie kłoszenia oraz dojrzewania. Rośliny niewysokie (74 cm) o dobrej odporności na wyleganie (6,1 w skali 9-stopniowej)

Odmiana wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem i wysoką masą tysiąca ziaren (48,1 g) oraz wysokim wyrównaniem ziarna (> 2,5 mm): 84%

Jęczmień ARGENTO wykazuje dobrą zdrowotność. Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę oraz rdzę jęczmienia

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu to 280-320 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 120-140 kg/ha