DESAMO – Wysokie i stabilne plony!

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2014

Hodowla: DANKO

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]: 86,0

Odporność na wyleganie: 8,2

MTN [g]: 42,5

Właściwości plonotwórcze (9-B. WYSOKI)

Plon ziarna a1: 8,0

Plon ziarna a2: 7,0

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Brunatna plamistość liści
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Pleśń śniegowa
Mrozoodporność

Charakterystyka odmiany

Odmiana o wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej rentowności uprawy

Dobra jakość ziarna – grupa A/B, wysoka zawartość białka i bardzo wysoka liczba opadania

Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych w różnych terminach wysiewu

Średniowczesny termin kłoszenia i dojrzewania

Wykazuje dobrą odporność na choroby, w szczególności na rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści oraz DTR

Z uwagi na bardzo dobrą zimotrwałość (5,0 w skali 9-stopniowej) i doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych może być uprawiana na terenie całej Polski

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 kiełkujących ziaren/m², tj. 140-160 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%