KWS OLOF – Wybitna zdrowotność liści i wysoki plon

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2010

Hodowla: KWS

Typ odmiany: paszowa

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]: 76

Odporność na wyleganie: 6,4

MTN [g]: 48,1

Właściwości plonotwórcze

Plon ziarna a1 [% wzorca]: 102

Plon ziarna a2 [% wzorca]: 100

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy
Plamistość siatkowa
Rynchosporioza
Rdza jęczmienia
Czarna plamistość

Charakterystyka odmiany

Stabilna odmiana pastewna jęczmienia jarego, polecana do uprawy na słabszych stanowiskach

KWS OLOF wyróżnia się bardzo wysokim i potwierdzonym w latach potencjałem plonowania, zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki: 103% wzorca na poziomie a1 (66,95 dt/ha) i 102% wzorca na poziomie a2 (75,88 dt/ha). Dane COBORU za lata 2011-2013 według Listy Opisowej Odmian Roślin Rolniczych 2014

Rośliny średniej wysokości (76 cm) i dobrej odporności na wyleganie (6,4 w skali 9-stopniowej)

Wysoka masa tysiąca ziaren (48,1 g) oraz dobre wyrównanie (87%). Dobrze wykształcone ziarno pozwala na uzyskanie dobrej wartości paszowej

Odmiana ta charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wszystkie ważniejsze choroby jęczmienia. Jest zarówno wysoce tolerancyjna na mączniaka prawdziwego (8,3), rynchosporiozę (8,1), jak również mało podatna na rdzę jęczmienia (8,0), plamistość siatkową (7,6) oraz czarną plamistość (7,7 w skali 9-stopniowej)

Bardzo dobra odmiana do integrowanej technologii produkcji ze względu na ponadprzeciętną zdrowotność i dobrą odporność na wyleganie

KWS OLOF może być z powodzeniem uprawiany na glebach „granicznych” dla jęczmienia jarego, będących w dobrej kulturze