ORINOKO – Plon, zdrowotność, odporność na porastanie!

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2017

Hodowla: DANKO

Typ: krótkosłome

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]: 109

Odporność na wyleganie: 7,5

MTN [g]: 52,6

Właściwości plonotwórcze

Plon ziarna a1 [% wzorca]: 108

Plon ziarna a2 [% wzorca]: 108

COBORU 2016

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Rynchosporioza
Pleśń śniegowa
Mrozoodporność

Charakterystyka odmiany

Pszenżyto Orinoko to najnowsza, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku.

Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy.
Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.

Pszenżyto Orinoko charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła.

Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0

Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie.

Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.

Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu.

Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.

Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca.140-170 kg/ha.