JULIUS – Każdy chce go mieć!

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2008

Hodowla: KWS

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin: 5,0

Podatność na wyleganie: 4,0

MTN: 6,0

Właściwości plonotwórcze (9-B. WYSOKI)

Plon ziarna a1: 7,0

Plon ziarna a2: 6,0

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Brunatna plamistość liści
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Mrozoodporność

Charakterystyka odmiany

JULIUS jest bardzo wydajną, jakościową odmianą pszenicy ozimej (grupa A), która bardzo dobrze sprawdza się w monokulturze

Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym potencjałem plonowania, czego potwierdzeniem są liczne doświadczenia. Wśród odmian jakościowych pszenic ozimych odmiana ta uzyskuje bardzo wysoki i od kilku lat niezmienny plon na obu poziomach agrotechniki (a1 = 7 i a2 = 7 w skali 9-stopniowej), według Beschreibende Sortenliste 2015

Poza doskonałymi właściwościami plonotwórczymi, JULIUS wyróżnia się także świetnymi parametrami jakościowymi ziarna, w tym głównie bardzo wysoką i stabilną liczbą opadania (8), odpowiednią zawartością białka (4) oraz bardzo dużą wodochłonnością i wydajnością mąki (8 w skali 9-stopniowej), według Beschreibende Sortenliste 2013

Rośliny niskie do średniej wysokości, o bardzo małej skłonności do wylegania

Odmiana o średniowczesnym terminie kłoszenia i średnim do późnego terminie dojrzewania

Wysoki plon tej odmiany budowany jest nie tylko przez olbrzymi potencjał plonotwórczy, ale również wysoką masę tysiąca ziaren (przedział 45-50 g), dobrze zaziarnione kłosy i jeszcze lepszą gęstość łanu

JULIUS wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na choroby, w szczególności na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści oraz brunatną plamistość liści (DTR)

JULIUS jest odmianą o doskonałej mrozoodporności (5,0 w polskiej skali 9-stopniowej), potwierdzonej wieloma badaniami i testami, a przede wszystkim zweryfikowaną w trakcie ekstremalnej zimy 2011/2012 i 2015/2016, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, przez co uzyskała możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju. Źródło: PDOiR 2013

Jest odmianą o bardzo przydatnych cechach rolniczo-użytkowych. Polecana jest do siewu po wszystkich przedplonach, we wczesnych i optymalnych terminach siewu. Posiada bardzo dobrą odporność na wyleganie

Polecana do uprawy na wszystkich typach gleby, również na słabszych stanowiskach. W przypadku tej odmiany istnieje możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych i uzyskania satysfakcjonującego plonu w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach JULIUS potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A. Ziarno ze zbioru 2012 według PDOiR spełniło parametry dla grupy jakościowej E