SHERPA – Wejdź na wyższy poziom!

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2014

Hodowla: Saatzucht Josef BREUN

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin: 2,0

Podatność na wyleganie: 1,0

MTN: 4,0

Właściwości plonotwórcze (9-B. WYSOKI)

Plon ziarna a1: 7,0

Plon ziarna a2: 8,0

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Brunatna plamistość liści
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Pleśń śniegowa
Mrozoodporność

Charakterystyka odmiany

Odmiana SHERPA to unikalna kombinacja wysokiej odporności na wyleganie i potencjału plonowania przy zachowaniu doskonałej jakości ziarna

Średnie plonowanie SHERPY w latach 2009-2014 z 6 lokalizacji na terenie Austrii wyniosło 111,8% wzorca. Źródło danych: Austriacka Lista Opisowa Odmian (Bundesamt Für Ernährungssicherheit)

W latach 2011-2013 średni plon wyniósł 105,6 dt/ha (oficjalne badania na terenie Niemiec, dane dostarczone przez Saatzucht Josef Breun)

Wysoka i stabilna liczba opadania (8 w skali Hagberga)

Doskonała mrozoodporność w niemieckich warunkach klimatycznych (uzyskana w badaniach na terenie Austrii ocena 3 w 9-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczna najlepszą mrozoodporność)

Niskie rośliny, które gwarantują lepszą odporność na wyleganie

Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i inne choroby

Dzięki swoim cechom SHERPA może być uprawiana bez zastosowania regulatorów wzrostu

Odmiana SHERPA charakteryzuje się doskonałą zdrowotnością i wysoką jakością ziarna, które znajduje swoje zastosowanie w piekarnictwie (klasa B). To szerokolistna pszenica o krótkich źdźbłach i zbitym, późno dojrzewającym kłosie

Odmiana Sherpa była testowana przez okres 4 lat na terenie Niemiec. Potencjał plonowania wynosi od +5 do +9% w stosunku do odmian z grupy jakościowej BQG 3 (Sax) oraz BQG 4 (Estivus, Mulan, Pedro)

Mączka – mimo wysokiej masy całkowitej – wykazuje różnorodne właściwości

Duża zawartość protein (od ±0 do +0,4% w stosunku do odmiany Estivus, Mulan, Pedro, Sax) wraz z niską zawartością glutenu mokrego (od -6,6 do +0,6% w stosunku do wymienionych odmian) połączona jest z niskim wskaźnikiem sedymentacji. Ciasto słabo wiąże wodę, wykazuje średnie właściwości plastyczne. W porównaniu z objętością wypieków (od -34 do +1 ml/100 g mąki w stosunku do odmian Estivus, Mulan oraz Pedro, jak i +66 ml/100 g mąki w stosunku do pszenicy paszowej Hewitt) pozwala na zakwalifikowanie do klasy 3