EUFORIA – Plon idealny!

Podstawowe informacje

Rok rejestracji: 2018

Hodowla: HR Strzelce

Morfolofia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]: 87,0

Odporność na wyleganie: 8,0

MTN: 44,3 g

Właściwości plonotwórcze (9-B. WYSOKI)

Plon ziarna a1 [% wzorca]: 112

Plon ziarna a2 [% wzorca]: 107

COBORU 2016

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła
Mączniak prawdziwy
Rdza brunatna
Brunatna plamistość liści
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Mrozoodporność

Charakterystyka odmiany

Doskonałe plonowanie

Klasa jakości A/E

Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane

Typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi

Zalecana obsada w terminie optymalnym: 225 – 375 r/m2
(w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)

Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu

Średni termin kłoszenia i dojrzewania

Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe

Bardzo dobra odporność na wyleganie